FESTIWAL SATYRY EUROPEJSKIEJ  „KOZIOŁKI” 

1. IDEA

FESTIWAL SATYRY EUROPEJSKIEJ „KOZIOŁKI”

FESTIWAL SATYRY EUROPEJSKIEJ „KOZIOŁKI” ma na celu upowszechnianie satyry europejskiej oraz integrację i wspieranie działań twórców działających na polu humoru i satyry. Uśmiech łagodzi obyczaje i integruje ludzi, a celny dowcip uczy tolerancji i niekiedy także samokrytycyzmu. W dobie postępującej globalizacji satyra stanowi też dodatkową wartość poprzez ukazywanie kultury europejskiej w jej wielu odcieniach i zróżnicowanej formie. Podtytuł „KOZIOŁKI” w nazwie imprezy, nawiązuje do koziołków z wieży Poznańskiego Ratusza, będących symbolem miasta – siedziby FFSE.

2.  O FESTIWALU

KOZIOŁKI logo  –  oficjalne logo festiwalu, nawiązujące do znanego na całym świecie symbolu i atrakcji turystycznej Poznania – bodących się o godz. 12 w południe, na wieży Poznańskiego Ratusza – koziołków. Autorem logo jest Dariusz Łabędzki. Logo zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski.

KOZIOŁKI statuetka  – statuetka festiwalu, wręczana laureatom konkursu oraz osobom zasłużonym dla festiwalu. Statuetkę zaprojektował Dariusz Łabędzki, a wykonali ją poznańscy rzeźbiarze: Emila i Jarosław Boguccy.

3. FUNDACJA FESTIWALU SATYRY EUROPEJSKIEJ „KOZIOŁKI”

Fundacja została powołana przez Dariusza Łabędzkiego – poznańskiego rysownika – karykaturzystę, animatora i propagatora humoru i satyry, wiceprezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury (SPAK). Dariusz Łabędzki jest pomysłodawcą konkursu satyrycznego stanowiącego podstawowy element każdej edycji festiwalu. Radę Fundacji tworzą wybitni twórcy, znawcy i animatorzy humoru i satyry  (osoby z Polski i innych krajów Europy) zapraszani przez Fundatora i Zarząd Fundacji do współpracy również jako członkowie jury konkursu. Fundacja działa w oparciu o statut, którego fragmenty prezentujemy:

(…)

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest upowszechnianie kultury europejskiej oraz wspieranie działań twórców kultury i sztuki poprzez:

1.  Kreowanie działań, zjawisk

i wydarzeń artystycznych,

2.  Wspieranie i promocję przedsięwzięć artystycznych, w szczególności z zakresu satyry

i humoru europejskiego,

3.  Pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców,

4.  Promocję dzieł sztuki i kultury,

5.  Pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki,

6.  Integrowanie środowiska twórców kultury i sztuki,

7.  Integrowanie środowiska podmiotów opiniotwórczych i organizatorów imprez

z zakresu satyry i humoru europejskiego.           

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie:
  festiwali i konkursów satyrycznych, a w szczególności kolejnych edycji Festiwalu Satyry Europejskiej ”KOZIOŁKI”,
 • stypendiów dla twórców kultury i sztuki współczesnej oraz nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
  • wystaw dzieł twórców kultury i sztuki europejskiej, w szczególności tych, których prace dotyczą satyry i humoru europejskiego,
  • kursów, konferencji i seminariów dla twórców kultury,
  • pomocy socjalnej dla twórców kultury i sztuki, w szczególności z zakresu satyry i humoru europejskiego,
  • zakupu materiałów, sprzętu, przyborów i narzędzi dla twórców kultury i sztuki oraz wytypowanych jednostek naukowo-dydaktycznych.

2.  Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie celu Fundacji,

3.  Popularyzowanie satyry europejskiej i jej twórców w mediach,

4.  Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami Fundacji.

(…)

4. KONTAKT

Fundacja Festiwalu Satyry Europejskiej KOZIOŁKI

ul. Mazurska 15, 60-433 Poznań, Polska

e-mail: biuro@ffse2021.eu

www.ffse2021.eu