PARIS, PARIS – POZNAŃ 2008 – fotogaleria

I edycja Festiwalu Satyry Europejskiej zorganizowana jako impreza towarzysząca Światowej Konferencji Klimatycznej odbywającej się w 2008r. w Poznaniu. Tematami konkursu była hasła:

  1. Zmiany klimatu. Woda.
  2. Sławni malarze w karykaturze
  3. Temat wolny

W centrum miasta Poznania postawiona została miniatura wieży Eiffla, mająca15 metrów wysokości i ważąca ponad 16 ton. Wokół niej przez weekend rozstawili się ze sztalugami malarze, portreciści i karykaturzyści oraz rzeźbiarze, były też stragany z wyrobami artystycznymi, kramy z jedzeniem, winem i innymi trunkami. Na scenie i na placu występowali piosenkarze, tancerze, cyrkowcy i kabareciarze. Był też oczywiście namiot z wystawionymi pracami nadesłanymi na konkurs z całej niemal Europy i spoza niej. Było to wielkie święto europejskiej bohemy. Honorowego Patronatu udzieliła  festiwalowi Ambasada Francji w Polsce i Prezydent miasta Poznania.

GRUNWALD NA WESOŁO – MALBORK 2010 – fotogaleria

II. Edycja festiwalu zorganizowana w 600. Rocznicę bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410),  ważnej szczególnie dla Polski. Do konkursu zostali zaproszeni artyści z całej Europy, jako potomkowie rycerzy walczących po obu stronach. Finał konkursu i wystawę poplenerową zorganizowano w salach zamku w Malborku (w XV w. był on siedzibą zakonu krzyżackiego).

POLITYKA W KARYKATURZE – WARSZAWA 2015 – fotogaleria

III. Edycja festiwalu zorganizowana, jako absolutnie bezprecedensowa wystawa, w gmachu Sejmu RP, ukazująca polskim politykom co myślą o nich obywatele! Satyryczne rysunki
i karykatury wzięły na cel polityków wszystkich opcji. Wystawę obejrzeli wszyscy posłowie (chociaż niekoniecznie w czasie wernisażu – a to z racji obecności licznych mediów), a także liczne wycieczki zwiedzające sejm. Po ekspozycji w gmachu Sejmie RP prezentacja najlepszych prac zawitała do kilku miast. Sejm tymczasem, dla upamiętnienia tej niezwykłej wystawy, wyasygnował (już po wernisażu) niemałą kwotę na opracowanie i druk katalogu.