MIEJSCE FINAŁU KONKURSU I WYSTAWY

Miejscem finału konkursu i wernisażu wystawy pokonkursowej będzie Muzeum Geologiczne Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
ul. Rakowiecka 4.

Film O Muzeum Geologicznym można zobaczyć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=QW9MN_mwZR4&t=1s

Poniżej kilka zdjęć z Muzeum Geologicznego.

12.01.2017 Warszawa, n/z Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
12.01.2017 Warszawa, n/z Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
12.01.2017 Warszawa, n/z Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
12.01.2017 Warszawa, n/z Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Niezwykła nagroda od Muzeum Geologicznego Muzeum Geologiczne w Warszawie jest nie tylko miejscem gdzie odbędzie się finał konkursu połączony z wernisażem wystawy pokonkursowej, (wystawa potrwa do 31 marca 2022r.), ale także placówką reprezentującą Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, będący fundatorem niezwykłej nagrody w naszym konkursie. Nagrodą tą jest zaprezentowany na zdjęciach AGAT pochodzący z regionu Rio Grande du Sul w Brazylii. Agatem nazywa się skrytokrystaliczną postać krzemionki (SiO2), chalcedon, krystalizujący z roztworów krzemionkowych w magmowych pustkach. Koncentrycznie ułożone, różnobarwne warstewki, nazywa się pierścieniami Lieseganga.